Дейности 2018-09-14T17:03:15+00:00

Дейности

Проектът предвижда няколко информационни и подготвителни дейности, които ще приключат през лятото на 2018 г. с активното участие на онкологични пациенти в ОНКОЛОГИЧНИТЕ ИГРИ:

  • обучение на треньори, организатори, медицински персонал и доброволци, участващи в реализацията на спортни дейности – планират се транснационални обучителни сесии за споделяне на умения, подходи и интервенционни модели на европейско равнище, така че да се гарантира безопасността и ефективността на планираните дейности на участниците;

  • обучение за спортисти – осигуряват се национални обучителни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се подготвят участниците за спортните дейности, които ще се провеждат по време на игрите;

  • популяризиране и информиране по темите на проекта чрез конференции, семинари и изложби, които ще бъдат разработени и изпълнени с подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните партньори;

  • прилагане на социални и здравни насоки за популяризиране на спортните дейности сред онкологични пациенти.

Loading...

Physical Activity Guidelines

Sports Activities Management Plan

Training course for coaches and Workshop for medical equipe_Compendium of contents and didactical materials

Training for organisers and volunteers structure and contents

Project brochure

Video documentary about ONCOLOGY GAMES results