Проект 2018-09-07T13:44:28+00:00

Проект

Проектът Онкологични игри, който беше вдъхновен от опита на Леонардо Черчи, президент на италианската асоциация Avanti Tutta, е управляван от TUCEP и е съфинансиран от Европейската комисия, Програма Еразъм +.

Проектът ще имплементира стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване, като насърчи прилагането на Европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти.

Основната цел на проекта е да демонстрира, че спортът помага в справянето с онкологичните заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това с тази инициатива партньорските организации възнамеряват също така да повишат осведомеността по въпросите на спорта и здравеопазването на европейско равнище.

Дейностите по проекта ще продължат 18 месеца и ще бъдат реализирани в Италия, Великобритания, Испания, Гърция, Полша и България.

Loading...