Działania projektowe 2024-05-30T16:04:38+00:00

Działania projektowe

Projekt przewiduje liczne działania informacyjne i przygotowawcze, które zostaną zakończone latem 2018 roku, z aktywnym zaangażowaniem pacjentów onkologicznych biorących udział w projekcie Oncology Games:

  • szkolenie dla trenerów, organizatorów, obsługi medycznej oraz wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań sportowych –zaplanowane szkolenia międzynarodowe mają na celu wymianę doświadczeń/umiejętności, metod i modeli interwencyjnych na poziomie europejskim, tak aby zagwarantować uczestnikom bezpieczeństwo i skuteczność zaplanowanych działań;

  • szkolenie dla sportowców – szkolenia krajowe są przygotowywane aby wyjaśnić cele projektu oraz aby przygotować uczestników do udziału w zajęciach sportowych, które mają być przeprowadzane w ramach projektu;

  • promocja i informacja na temat projektu poprzez organizację konferencji, seminariów i wystaw, które zostaną opracowane i zrealizowane przy wsparciu ekspertów z zakresu medycyny i sportu z krajów partnerskich;

  • wdrożenie wytycznych dotyczących opieki społecznej i zdrowotnej w celu promowania aktywności sportowej wśród pacjentów onkologicznych.

Loading...

Physical Activity Guidelines

Sports Activities Management Plan

Training for organisers and volunteers structure and contents

Project brochure

Video documentary about ONCOLOGY GAMES results[/fusion_text]