Działania projektowe 2018-09-14T17:03:15+00:00

Działania projektowe

Projekt przewiduje liczne działania informacyjne i przygotowawcze, które zostaną zakończone latem 2018 roku, z aktywnym zaangażowaniem pacjentów onkologicznych biorących udział w projekcie Oncology Games:

  • szkolenie dla trenerów, organizatorów, obsługi medycznej oraz wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań sportowych –zaplanowane szkolenia międzynarodowe mają na celu wymianę doświadczeń/umiejętności, metod i modeli interwencyjnych na poziomie europejskim, tak aby zagwarantować uczestnikom bezpieczeństwo i skuteczność zaplanowanych działań;

  • szkolenie dla sportowców – szkolenia krajowe są przygotowywane aby wyjaśnić cele projektu oraz aby przygotować uczestników do udziału w zajęciach sportowych, które mają być przeprowadzane w ramach projektu;

  • promocja i informacja na temat projektu poprzez organizację konferencji, seminariów i wystaw, które zostaną opracowane i zrealizowane przy wsparciu ekspertów z zakresu medycyny i sportu z krajów partnerskich;

  • wdrożenie wytycznych dotyczących opieki społecznej i zdrowotnej w celu promowania aktywności sportowej wśród pacjentów onkologicznych.

Loading...

Physical Activity Guidelines

Sports Activities Management Plan

Training course for coaches and Workshop for medical equipe_Compendium of contents and didactical materials

Training for organisers and volunteers structure and contents

Project brochure

Video documentary about ONCOLOGY GAMES results