Дейности 2024-05-30T16:04:38+00:00

Дейности

Проектът предвижда няколко информационни и подготвителни дейности, които ще приключат през лятото на 2018 г. с активното участие на онкологични пациенти в ОНКОЛОГИЧНИТЕ ИГРИ:

  • обучение на треньори, организатори, медицински персонал и доброволци, участващи в реализацията на спортни дейности – планират се транснационални обучителни сесии за споделяне на умения, подходи и интервенционни модели на европейско равнище, така че да се гарантира безопасността и ефективността на планираните дейности на участниците;

  • обучение за спортисти – осигуряват се национални обучителни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се подготвят участниците за спортните дейности, които ще се провеждат по време на игрите;

  • популяризиране и информиране по темите на проекта чрез конференции, семинари и изложби, които ще бъдат разработени и изпълнени с подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните партньори;

  • прилагане на социални и здравни насоки за популяризиране на спортните дейности сред онкологични пациенти.

Loading...

Physical Activity Guidelines

Sports Activities Management Plan

Training for organisers and volunteers structure and contents

Project brochure

Video documentary about ONCOLOGY GAMES results[/fusion_text]