(Bulgarian) Още информация за най-сериозния проект на Фуутура

Проектът Oncology Games (Онкологични игри) е вдъхновен от опита на Леонардо Ченчи, президент на италианската асоциация Avanti Tutta, управлява се от TUCEP и е съфинансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм +“.

Проектът ще изпълни стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване чрез насърчаване прилагането на европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти.

Основната цел на проекта е да докаже, че спортът помага в борбата с онкологичните заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това, с тази инициатива, консорциума също така има за цел да повиши осведомеността относно спорта и здравето на европейско равнище.

Дейностите по проекта ще продължат 18 месеца и ще бъдат реализирани в Италия, Великобритания, Испания, Гърция, Полша и България.
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
насърчаване на участието в спортни дейности и развитието на европейските измерения в спорта
СПОРТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
промотиране на спорта като мощно средство в глобалната борба срещу онкологичните заболявания
СПОРТ ЗА ЗДРАВНО ПРОМОТИРАНЕ
насърчаване на физическата активност за подобряване на здравето за ангажиране и овластяване на отделните личности
Участниците в ONCOLOGY GAMES ще имат възможността да представят техните страни в не-състезателна спортна демонстрация
Проектът предвижда няколко информационни и подготвителни действия, които ще приключат през лятото на 2018 г., с активното участие на 3 онкологични пациенти от страна.
ONCOLOGY GAMES (ОНКОЛОГИЧНИ ИГРИ):
обучения за треньори, организатори, медицински работници и доброволци в осъществяването на спортните дейности – планирани са транснационални обучителни сесии за споделяне на умения, подходи и интервенционни модели на европейско ниво, за да се осигури безопасността и ефективността за участниците при планираните дейности.
• тренировки за участници – ще се приложат национални тренировъчни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се подготвят участниците за спортните дейности, които ще се проведат по време на игрите;

• промотиране и информация по темите на проекта чрез конференции, семинари и изложби, които ще бъдат проектирани и изпълнени с подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните партньори;
• Въвеждане на социални и здравословни ръководства за промотиране на спортни дейности сред онкологични пациенти.

Участниците в ONCOLOGY GAMES ще имат възможността да представят техните страни в не-състезателна спортна демонстрация, да експериментират как спортът може да ги подкрепи в битката им с рака и как това може да подобри качеството им на живот.

Проектното предложение ОНКОЛОГИЧНИ ИГРИ се базира на разбирането, че “целта на уникалната и универсалната сила на спорта е да привлича, мотивира, вдъхновява, което го прави ефективен инструмент за ангажиране и мотивиране на лица, общности и дори страни, да предприемат действия за подобряване на здравето. Спортът може да бъде и мощно средство за мобилизирането на повече ресурси в световната борба срещу заболяването, като неговият потенциал е още зората на осъзнаване. ”СПОРТ И ЗДРАВЕ: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Целите за развитие на хилядолетието MDGs-UN 2000. Проектът е насочен към реализацията на две основни цели:1- развиване на европейско измерение в спорта посредством засилване на връзката между здравето и спорта за всички и 2- подчертаване на ролята на спорта в промотиране на по-високото социално включване, в частност посредством промоция на значението на физическата дейност за благополучието и социалната включеност на раково болни пациенти. Предложението почива на допускането, че за раково болните е особено важно да усещат подкрепа, за да не се чувстват “обречени”, да бъдат окуражавани да гледат на себе си като на лица, които борейки се с рака, имат контрол над живота си и са активни. Увеличавайки ролята на спорта в подкрепа на по-широката социална включеност, дейностите по проекта могат да са полезни , за да запознаят раково болните с идеята за повишаване на значението на спорта като средство, което помага за позитивизма и силата в процеса на борба и справяне с рака, за усещането като „зa болен, КОЙТО НЕ се чувства обречен“, защото води пълноценен живот въпреки борбата с неизбежните функционални и органични проблеми и болки. Проектът започва с подхода ФИЗИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПОДОБРЯВА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ, със специфична препратка към раково болните пациенти чрез разбиране на обучителната, информативната и спортната дейности и посредством реализация на указанията за физическите дейности, предназначени за раково болни. Проектът ще се реализира в 6 страни: Италия, Испания, България, Великобритания, Полша, Гърция.

Проектът има заложени две цели:

1- развиване на европейско измерение в спорта посредством засилване на връзката между здравето и спорта за всички

2- подчертаване на ролята на спорта в промотиране на по-високото социално включване, в частност посредством промоция на значението на физическата дейност за благополучието и социалната включеност на раково болни пациенти

От тези общи цели произтичат конкретните цели на проекта:

Стимулиране и подкрепа на промотиране на етиката в спорта сред всички пациенти, които са болни от рак и демонстриране пред тях как конкретен спорт може да се окаже алтернатива на преживяването на депресия и тъгуване;

Стимулиране и подкрепа на инициативи за развиване на спортна култура и образование;

Стимулиране и подкрепа на развиването на спорт за всички;

Стимулиране и разработване на мерки за защита на здравето на атлетите и тяхното физическо и психическо благополучие;

Стимулиране и подкрепа на раково болните с адекватни физически дейности и спортен дух така, че да живеят живота си без чувството, че са „болни“ даже и особено в ежедневието;

Промотиране и споделяне в цяла Европа на добри практики за подчертаване на значението на физическата дейност, за благополучието и социалната включеност на раково болни и като цяло, на всички граждани.

Стимулиране и подкрепа на синергии между спортния сектор и секторите здраве, образование, обучение и младежи;

Подкрепа на увеличаване на нивото на професионализъм и качество на спортните центрове и техния персонал чрез специфични умения;

Промотиране на изготвянето на указания за спортни дейности за онкологично болни,

които могат да допринесат за реализиране на европейското измерение в спорта.

СПОРТ И РАКОВО БОЛНИ*

В миналото лекарите обикновено са съветвали пациенти с хронични заболявания да си почиват повече и да избягват физически усилия. Тези препоръки са емпирично обосновани: тъй като по-голяма част от хроничните заболявания са свързани с функционални промени, което води до влошаване на показателите на физическия капацитет, извършването на физическа активност от тази група пациенти може да доведе до умора, задъхване и тахикардия. Следователно, избягването на физическа активност, намалява изпитвания дискомфорт.

През последните няколко години обаче научните изследвания коренно променят възприемането на упражнената за пациенти с хронични заболявания. В края на 60-те години на 20 век включването на физическа активност в програмите за рехабилитация при пациенти с инфаркт на миокарда поставя ново начало и отваря перспективи за използване на физически упражнения в лечението на хроничните заболявания. Днес вече е твърдо потвърден фактът, че прекомерната почивка и липсата на физическа активност може да доведе до остро излизане от кондиция и по този начин да влоши функционалния статус и качеството на живот на хронично болните. Освен това, множество проучвания показват, че упражненията са наистина ефективни при противодействие на някои от негативните последствия от хроничните заболявания на физическата кондиция. В резултат на тези резултати упражненията започват да се възприемат като основен компонент в третирането на някои заболявания, включително заболявания на периферните съдове, хронична обструктивна белодробна болест, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. Нещо повече, значението на упражненията в рехабилитацията е широко потвърдено: на практика, множество заведения предлагат програми с упражнения на пациенти, преминали трансплантация и след преминал инфаркт на миокарда или с хронична бъбречна недостатъчност. Доскоро нямаше достатъчно информация за приложимостта и ефективността на двигателните програми за раково болни по време на и след лечението, а ролята на упражненията в онкологичните рехабилитационни програми оставаше много ограничена до специфично физическо третиране на конкретно влошени аспекти – например при ампутация или хирургическа интервенция. Днес медицината гледа на упражненията за раково болни по различен и бързо променящ се начин. Последните постижения ниво на на световно атлети, лекувани от рак, са привлекли вниманието върху ефектите от физическите упражнения и тренировките на раково болни. Нещо повече, последните изследвания показват, че физическата активност може да подобри както качеството на живот и настроението, така и физическите показатели на раково болните по време на и след лечението.

Доказано е, че редовната физическа активност подобрява статуса на представяне при болни от рак на гърдата, третирани с конвенционална химиотерапия, както и при пациенти след трансплантация на костен мозък. Това доказано намалява физиологичния дистрес и умората при пациенти на лъчетерапия и след преминато лечение с високи дози химиотерапевтици след трансплантация на периферни стловови кръвни клетки. Освен това, намаляването на усложненията, свързани с лечението, се наблюдава при раково болни, които участват в двигателни програми по време на лечението на рак. Накрая, има предварителни доказателства, които потвърждават, че редовната физическа активност може да подобри функцията на имунната система. Следователно, упражненията могат да мат потенциална роля на допълнителна терапия за раково болните по време на и след лечението. Необходима е обаче допълнителна информация за ефектите и приложимостта на двигателните програми при различни групи пациенти с онкологични заболявания. На практика, “рак” е общ термин, който включва повече от 100 неопластични заболявания, всяко едно с различна етиология, ход на развитие и прогноза. Нозологията може да се различава значително в различна среда – напр. при остра лимфобластна левкемия при деца и възрастни. Накрая, раково болните може да имат различни специфични проблеми. Химиотерапията може да увреди костния мозък и по този начин производството на червени кръвни клетки; появилата се в резултат на това анемия може да намали капацитета за транспортиране на кислород в кръвта. Агенти като антрациклини и циклофосфамиди, на облъчването с медиастинум, може да доведе до повреждане на миокарда и следователно, да доведе до влошаване на сърдечната дейност. Метастазите и плевралните изливи могат да доведа до намаляване на цялостния белодробен капацитет; също така, промените в белодробната архитектура вследствие на хирургическа интервенция на първични или вторични или метастазни белодробни тумори или като следствие на фиброза след лъчетерапия може да промени вентилацията: нивото на перфузия. терапията с имуносупресанти (например, високи дози кортикоиди и циклоспорин) може да доведе до значителна загуба на мускулна маса и остра миопатия. Освен това, намаленият протеин и прием на калории има като следствие анорексия и влошено абсорбиране след стомашночревни хирургически интервенции, което може да предизвика негативен баланс на азот и следователно, на катаболитното състояние. Накрая, увеличаването на концентрацията на цитокини вследствие на взаимодействието между тумора и приемащата защитна система се свързва с отслабване на мускулите. Всички тези фактори могат да се отразят на физическото състояние на пациента и да намаляват физическата му активност и следователно, трябва да се вземат предвид при планиране на програмата за физически упражнения. Изследванията на резултатите от упражненията за превенция и рехабилитация на рака и въздействието на физическата активност върху функционирането на имунната система са едва в зародиш. Ние смятаме, че това ще се запази като една от основните сфери на активни изследвания в спортната медицина през следващото десетилетие, вече е настъпил момента да се поеме това предизвикателство.

РАКЪТ В ЕВРОПА*

През 2012 г. повече от един и четвърт милиона хора умират от рак в 28-те страни от ЕС, малко над една четвърт (25.8 %) от общия брой смъртни случаи — вж. табл. 1. Ракът е малко по-силно разпространен сред мъжете (29.2 %) в сравнение с жените (22.5 %).

Сред страните членки на ЕС делът смъртни случаи вследствие на рак спрямо общия брой смъртни случаи надвишава 0.0 % в Нидерландия, Словения и Дания: сред мъжете процентът е 35.0 % в Нидерландия и Словения, а сред жените пикът от 28.6 % е в Дания. Противоположно, под 20.0 % от всички смъртни случаи се дължат на рак в България, Румъния и Литва.

За 28- те страни от ЕСстандартният процент смъртни случай от рак е 267 за 100 000 жителя, по-нисък от процента сърдечносъдови заболявания, но по-висок в сравнение с останалите причини за смърт (на нива, сходни на обявените от Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ)). Анализът по пол и по възраст разкрива големи разлики в средните случаи на смърт за рака: за мъжете процентът (358 за 100 000 мъже) в 75 % и по-висок от този при жените (204 за 100 000 жени), докато процентът при лица над 65 г. и повече е 12 пъти по-висок в сравнение с този при по-младите представители на населението (под 65 годишна възраст).

Сред страните членки на ЕС най-високи средни нива на смъртност за рак са отчетени в Унгария и Хърватия, като и в двата случая нивата са над 330 на 100 000 жителя през 2012 г. в Кипър е най-ниското ниво на смъртност в следствие на рак сред страните членки на ЕС, 205 на 100 000 жителя и там също се отбелязват най-ниските стандартизирани нива на смъртност от рак както за мъжете, така и за жените. За мъжете най- висок среден процент смъртност от рак се отчита за Унгария, Хърватия, Словакия и балтийските страни, Словения и Полша, като във всички нивата са над 400 за 100 000 жителя. За жените най-високи средни нива на смъртност от рак са отчетени за Дания и Унгария, като и в двете страни нивата са над 270 за 100 000 жителя.

Въпреки високия напредък в борбата с този вид заболявания, ракът се запазва като основен въпрос в общественото здраве и тежък товар за европейските страни – той е втората водеща причина за смъртност в 28-те страни от ЕС. Амбициозната цел на Европейската Комисия Действия срещу рака: европейско партньорство (приета юни 2009 г.) е да се намалят случаите на рак с 15 % до 2020 г.

ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ НА РАКОВО БОЛНИТЕ*

Емоционалният стрес от това да живееш с диагноза рак и неговото лечение, страхът от възобновяване и дистресът, свързан с ежедневните проблеми, описани по-горе, могат да доведат до нов или повишаване на вече съществуващия психически дистрес при хората, болни от рак, техните семейства и други неформални осигуряващи грижи. Физическите и психическите проблеми могат да доведат и до значителни социални проблеми като невъзможност за работа или изпълнение на обичайните им социални роли.

Пациентите могат да изживяват тревожност, страхове и други форми на физиологичен стрес, което да прерасне в значителен дистрес. Хроничното заболяване може да провокира чувство за вина, усещане за загуба на контрол, гняв, тъга, объркване и страх (Charmaz, 2000; Stanton et al., 2001). Тревожността, нарушенията в настроението, страхът от възобновяване, тревоги, свързани с вида на тялото и комуникацията и други проблеми с членовете на семейството са също често разпространени сред раково болните (Kornblith, 1998). Пациентите могат да имат по-високи нива на генерализирана тревожност; страх от бъдещето; невъзможност за планиране; несигурност и повишено чувство за уязвимост, както и други тревоги, свързани с възможната поява на вторичен рак, промени в сексуалните функции и репродуктивните възможности, промяна в собствената роля в семейството и в други взаимоотношения (IOM и NRC, 2006). Раково болните също така изживяват духовни и екзистенциални кризи, свързани с вярата, възприеманата връзка с боа и възможностите и значението на смъртта. Някои от преодолелите болестта споделят чувствата гняв, изолация и спадане на самооценката в отговор на стреса (NCI, 2004).

В тази ситуация е особено важно раково болните да бъдат подкрепян, за да не се чувстват „обречени“, да бъдат стимулирани да гледат на себе си като на хора, които могат да се справят с живота с рак и да контролират живота си и да живеят пълноценно. На практика, положителната психическа нагласа е от основно значение за третиране на рака: спортът може да доведе до по-добро възприемане и във физически, и в психически аспект и положителна нагласа към бордната и преодоляването на рака.

При маргинализираните хора често страдат социалните взаимоотношения или поне това е начина на себевъзприемане) и това в пълна сила се отнася до раково болните.

Ангажирайки тези хора в спортни дейности заедно с други представители на обществеността дава възможност спортът да се превърне в една споделена среда и изживяване, което да помогне за разчупване на негативните стереотипи и да помогне на хората да се фокусират върху това, което са запазили наравно с останалите. Това е важна стъпка в подобряване на тяхното себевъзприемане и емоционално здраве и допринася за поддържането на добра нагласа към здравето и здравословен начин на живот.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ. ЗДРАВЕ И СПОРТ

Повишаването на здравните нагласи и поведения е една от основните цели на Европейския Съюз, ясно подчертана в Бялата книга за спорт и вързаното решение за реализиране на Европейско измерение на спорта.

В допълнение към подобряване на здравословното състояние на европейските граждани, спортът има и образователна функция и играе социална и културна роля.

На практика спортът, разглеждан като социално икономически феномен, може да допринесе за постигането и на други стратегически цели като солидарност и просперитет в Европейския Съюз чрез разпространение и промотиране на ценностите толерантност, взаимно разбиране и образование. Спортът може да им а положителен прнос за растежа на Европа, осигуряването на възможности за заетост в Европа, социалната кохезия, намалявайки същевременно разходите за здравеопазване и създавайки работна заетост съгласно общите цели на Европа 2020.

Липсата на физическа активност повишава възможността от натупване на свръхтегло, затлъстяване, както и много хронични състояния, които затрудняват качеството на живот и поставят живота на хората в риск и представляват товар за здравния бюджет и за икономиката. С тази цел изглежда ясна необходимостта и значението на предприемане на проактивни действия за обръщане на намаляването на физическата активност особено посредством действия, които промотират социалното включване и чрез спорт, обучение и образование и днес универсално се приема, че спортът има силен потенциал да допринесе за постигането на тази цел.

На практика:

Помага за ограничаване на повишаван на социалната сигурност и разходите за здраве и продуктивността на населението и посредством осигуряване на по-високо качество на живот;

Допринася за социалната кохезия, разчупвайки социалните бариери и подобрявайки заетостта на населението чрез въздействието си чрез въздействие върху обучението и образованието;

Минимум доброволческата дейност в спорта може да допринесе за увеличаване на заетостта, социалното включване, както и за по-високо участие в гражданското общество, особено сред младите хора.

За горепосочения анализ и съображения очакваните резултати от проекта са:

Да създаден нагласа у лицата с тумори на положителна убеденост, че спортът може да осигури един нов начин за справяне със заболяването и постигане на положителни резултати;

Да допринесе за по-високо внимание и разпространение на темите, свързани със спорта и здравето на европейско ниво, внедрявайки и стимулирайки участието в спортни и физически дейности при здрави и не напълно здрави лица;

Да повиши разбирането на стойността на спорта и физическата дейност за развитие по отношение на личния и професионалния живот на лица в критични ситуации;

Да подобри уменията в спортния сектор;

Да подобри синергиите между спортния сектор и секторите здравеопазване, образование, обучение и младежи;

– да обмени на транснационално ниво добри практики за подкрепа на разработването и внедряването на указания за физическа дейност дори в критични ситуации;

Да демонстрира, че спортът е реално за всекиго, без да има бариери и ограничения, организирайки демонстративни спортни прояви, създадени от и за раково болни спортисти редом със здрави спортисти.

Проектното предложение ОНКОЛОГИЧНИ ИГРИ е иновативно основно защото едновременно стимулира доброто управление на спорта, неговата роля в социалната включеност и концепцията за физическа дейност, която е основна за здравето: предложението почива на допускането, че за раково болните е от основно значение да бъдат подкрепени да не се чувстват „обречени“, да бъдат стимулирани да се възприемат като лица, които могат да превъзмогнат живота с рак и да управляват живота си и да живеят пълноценно. На практика, положителната психическа нагласа в много важна за третирането на рака. Спортът може да допринесе за да се чувстват пълноценно както физически, така и психически и да бъдат позитивни и силни в борбата с и справянето с рака.

На практика, проектът се основава на ПОДХОДА ФИЗИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПОДОБРЯВА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ със специфична насоченост раково болните. Той има за цел по-доброто разбиране на физическата дейност, която подобрява здравословното състояние с фокус раково болни и даване на повече гласност на политиката за промотиране на физическата активност и промотирането в други приложими сектори в Европа като образование и обучение.

Включването на партньори с опит в образованието, обучението, спорта и социалната включеност, проектът има за цел разработване, подкрепа и разпространяване на ефективни стратегии и мултисекторни подходи в промоцията на физическите дейности, които подобряват здравословното състояние. Промотирайки спорта за раково болни, theпроектът цели да подсили запазването и създаването на социална и физическа среди, като и ценности стил на живот, които подкрепят и физическа дейност, стимулираща здравето. Посредством реализацията на указанията и систематизиране на резултатите от проекта, проектът има за цел подобряване на координацията в дейностите по промоция на физическата активност на раково болни в секторите и административните структури.

Чрез този подход:

предложението е насочено към нездрави или здрави лица, тъй като планираните дейности могат в крайна степен да допринесат за по-високо внимание и разпространяване на реми като спорт и здраве на европейско ниво, въвеждайки и стимулирайки участието във физически дейности за всички;

предложението иска да обвърже спорта със социалната включеност на раково болните промотирайки ролята на спорта за подобряване на физическото и психическото състояние на лицата, болни от рак;

предложението има за цел да демонстрира, че с адекватна физическа дейност и спортен дух може да се противодейства на рака или поне да се помогне на пациентите да живеят без чувство на „обреченост“ а с усещането за „болен, който НЕ се чувства обречен“, защото въпреки борбата с неизбежните функционални и органични проблеми и болки води живот, много по-близък до нормалния живот, включително по отношение на ежедневните дейности;

предложението се основава на научни доказателства и резултати, че спортните дейности, планирани специално за различни ракови заболявания от страна на медицинския персонал, могат да имат положителни ефекти в превенцията и рехабилитацията на рака. (В миналото лекарите обикновено са съветвали пациентите с хронични заболявания да си почиват и да избягват физически усилия. Тези препоръки са емпирично доказани: при повечето хронични заболявания има функционални промени, които са свързани с функционални промени, водещи до влошаване на физическите умения, тренировките в тази група пациенти може да предизвикат умора, задъхване и тахикардия. Следователно, избягването на физическа активност води до по-ниска степен на изживяван дискомфорт.

предложението е насочено да подчертае, че спортът може да помогне за подобряване и на физическото, и на психическото състояние и така да се превърне в позитивно и силно оръжие в борбата с и преодоляването на рака;

предложението има за цел да формира нагласа на хората с тумори положителна убеденост, че спортът може да доведе до различен начин за справяне със заболяванията и постигането на полезни резултати;

предложението е насочено към високо ниво на професионализъм и качество на спортните центрове и формиране на специфични умения на персонала в центровете

предложението има за цел очертаван на указания за спортните дейности за онкологично болни пациенти, което може да допринесе за реализирането на Европейското измерение на спорта.

Предложението цели промотирането на синергии между спорния сектор и секторите здравеопазване, образование, обучение и младежи.

www.oncologygames.eu/bg/

www.footura.com; info@footura.com

By | 2018-04-13T11:29:03+00:00 03-24-2018|Categories: News|0 Comments