Νέα 2017-09-06T09:39:10+00:00

(English) The Oncology Games Project lands in Mallorca thanks to the collaboration of AECC Baleares

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.

By | 01-17-2018|Categories: News|Tags: |0 Comments

(Español) Los Juegos Oncológicos llegan a Mallorca gracias a la colaboración de AECC Baleares

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Ισπανικά Ευρώπης.

By | 01-17-2018|Categories: News|0 Comments

(Italiano) Seminario su «Nuove armi terapeutiche contro il cancro e ruolo degli integratori»

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Ιταλικά.

AL VIA GLI ONCOLOGY GAMES

Giovedì 25 e venerdì 26 maggio si è tenuto a Perugia il kick off meeting di Oncology Games, il progetto ispirato e voluto da Leonardo Cenci dell’Associazione Avanti Tutta di Perugia, coordinato da Tucep e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del programma Erasmus + Settore Sport. Il meeting ha visto la partecipazione dei partner provenienti da 6 paesi europei: oltre [...]

By | 08-08-2017|Categories: News|0 Comments